Mijn inbreng


Passie voor mensen in organisaties

Ik zorg er voor dat de medewerkers van uw organisatie vanuit hun kracht werken. Dat doe ik door hen aan te spreken op hun leervermogen en door het creëren van een omgeving waarin zij zelf, langs formele en informele lijnen, dat leerproces vorm kunnen geven.

Kennis, kunde, ervaring en betrokkenheid

Meer dan 25 jaar ervaring als ambtenaar, consultant en zelfstandig professional bij uiteenlopende publieke organisaties. Werkervaring bij ruim twintig organisaties in de sectoren overheid, (semi) overheid, zorg, onderwijs, en kunst & cultuur. Actuele vakkennis en een eigentijds repertoire aan stijlen, methoden en technieken.

Frisse blik

Alles in uw organisatie is nieuw voor mij. De mensen, de strategie, de structuur, de cultuur, de processen enzovoorts. Daardoor kijk ik met een andere blik naar feiten en situaties. Ik zorg voor het verbreden van het bestaande referentiekader om zodoende oplossingen in beeld te brengen die anders buiten beschouwing zouden blijven.