Mijn werkwijze


Ik maak het verschil voor mijn opdrachtgever door het ontwikkelen van eenvoudige, doeltreffende en eigentijdse oplossingen voor personele en organisatorische vraagstukken die leiden tot een herkenbaar resultaat.

Ik maak het verschil voor mijn opdrachtgever door eenvoudig en transparant aan te besteden:
transparante werkwijze

A. Voorbereiding

  • Vraagstelling formuleren
  • Doelstelling(en) vaststellen
  • Resultaat omschrijven
  • Plan van aanpak vaststellen
  • Opdracht verlenen

B. Uitvoering

  • Aanpak/plan van aanpak uitvoeren

C. Oplevering

  • Resultaat opleveren

D. Afrekening

  • Factureren

E. Evaluatie en nazorg

Ik maak het verschil voor mijn opdrachtgever door mijn rol, inzet en tarief integraal onderdeel te laten uitmaken het plan van aanpak. 

Ik maak het verschil voor mijn opdrachtgever door de hoogte van mijn tarief af te stemmen op de aard van de vraagstelling én het binnen de organisatie gangbare loongebouw.